Dobro, zło, moralność, racjonalizm. | Tomasz W. Opalenica | Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem... Humanizm, racjonalizm, ateizm, relatywizm!
Dobro, zło, moralność, racjonalizm. 2010-06-26

"Światopogląd racjonalistyczny inaczej zwany współczesnym racjonalizmem – postawa umysłowa, która bezwarunkowo akceptuje wyższość rozumu nad innymi narzędziami poznawczo-wartościującymi, i dąży do ustanowienia systemu filozofii i etyki weryfikowalnej przez doświadczenie i niezależnej od wszelkich arbitralnych założeń i autorytetów.


Racjonalizm odrzuca przyjmowanie na samą tylko wiarę religijnych, filozoficznych, społecznych i politycznych dogmatów, choć nie jest całkowicie ateistyczny, ani rewolucyjny społecznie. Racjonaliści przyjmują tylko te spośród aksjomatów, elementów wiedzy i wierzeń, które dają się uzasadnić na podstawie czysto logicznego myślenia oraz empirycznego poznania. Wśród zwolenników racjonalizmu znajdują się zarówno ateiści, jak i agnostycy oraz deiści i teiści."


Mamy drobny wstęp, ale głównie chciałbym się skupić na zestawieniu kilku definicji moralności. Wnioski za chwilę.


"Moralność można definiować jako sposób postępowania jednostki ludzkiej przyjęty pośród większości za normę, będąca częścią dziedzictwa kulturowego danej organizacji kulturowej, która wywołuje negatywne lub pozytywne emocje innych jednostek, nie jest lub jest sprzeczna z naturą człowieka oraz nie jest lub jest szkodliwa z punktu widzenia organizacji kulturowej danej społeczności." - Ta definicja jest wg mnie niepełna i szkodliwa, gdyż mówi, że to co twierdzi większość w danej sprawie jest z założenia prawidłowe - dobre bądź złe. Ile razy człowiek daje się zmylić np. przez organizację, polityka, religię? Najmniej chyba przyjemną jest sytuacja, kiedy manipulacji ulegają całe społeczeństwa. Przykład: Większość danego społeczeństwa uznaje karę śmierci (zabicie drugiej osoby) za coś dobrego, kiedy samo morderstwo jest uznawane za z gruntu złe.


Inny przykład. W krajach afrykańskich, które są teraz zdominowane przez katolicyzm stosowanie prezerwatyw uznaje się wbrew naukowym doniesieniom i badaniom, za złe i szkodliwe. I w tym przypadku musielibyśmy uznać, że w danym społeczeństwie jest to prawdą, gdyż większość tak uważa (że jest to moralnie złe). Są to bardzo subtelne pułapki, kiedy człowiek otrzymuje moralność z zewnątrz i nie stara się odpowiadać na pytania, lecz szuka gotowych schematów i odpowiedzi. Pomocny może być w tym przypadku właśnie światopogląd racjonalistyczny (Patrz: definicja na początku notki), który pozwala na logiczne rozpatrzenie wielu kwestii bez wpływu różnych grup społecznych chcących zmienić mentalność i moralność ludzi nawet w momencie, kiedy wiadomo już, że fakty są zupełnie inne (patrz: kreacjonizm).


Kolejna, wg mnie bardziej udana definicja moralności. Moralność Humanistyczna.


"Humanizm uznaje wartość, godność i autonomię każdej jednostki. Humaniści popierają prawo każdego człowieka do jak największego zakresu wolności, pozostającego jednak w zgodzie z prawami innych. Humaniści mają obowiązek dbania o ludzkość, w tym przyszłe pokolenia. Humaniści uważają moralność za wrodzony element ludzkiej natury oparty na zrozumieniu i trosce o innych, nie potrzebujący zewnętrznego sankcjonowania." - Myślę, że szczególnie ważne jest ostatnie zdanie. "nie potrzebujący zewnętrznego sankcjonowania", czyli każdy człowiek buduje moralność na podstawie własnych doświadczeń życiowych, nie kopiuje zaś moralności od innych (autorytetów, ugrupowań, religii). Sam poprzez drogę poznawania uznaje co jest dobre, a co złe.


Czy ktoś w ogóle twierdzi, że dobro i zło są jedne i niezmienne? Ja myślę, że to co jedni uważają za dobro może dla innych być złem i odwrotnie. Czekam na ciekawą dyskusję (mimo, że są wakacje i mózgi co poniektórych przestają pracować na szybszych obrotach).


Pozdrowienia


Dodaj komentarz


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]